Over

H.S. De Blaffers vzw is een hondenschool waar hoofdzakelijk het IPO/GHP programma getraind wordt.

IPO/GHP is een internationaal programma voor werk- en verdedigingshonden onder sectie 1C en bestaat uit drie disciplines:

  • Speuren
  • Gehoorzaamheid
  • Pakwerk

In België zijn honden alleen tot het IPO/GHP programma toegelaten als ze voorkomen op de lijst met erkende rassen. Deze lijst kan je vinden op de website van sectie 1C van de KKUSH: https://www.kkush.be/nl/secties/sectie-1c.

De vertrouwensband tussen geleider en hond is belangrijk.
De trainingen bij HS De Blaffers vzw zijn beloningsgericht. Zoveel mogelijk goed gedrag bij de honden uitlokken en belonen is onze visie.